Wednesday, October 27, 2021
Home Tags Thay đổi

Tag: Thay đổi

Tổ chức thay đổi quá chậm – tại sao?

1
Trong một cuộc tranh luận về sự thay đổi của tổ chức, Hal Gregersen đã có một bài viết ngắn về những rào chắn...