Saturday, August 20, 2022
Home Tags Thuyết phục

Tag: thuyết phục

1 lần thuyết phục, 2 lần thuyết phục

0
Khi sản phẩm hay dịch vụ mới ra đời, người ta cần phải làm sales 2 lần. Khi máy tính cá nhân xuất hiện, thì...