Thursday, October 28, 2021
Home Tags Tôn Tử

Tag: Tôn Tử

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 2 –...

0
3. Phân loại môi trường. Có khá là nhiều cách để phân loại môi trường. Đối với các chuyên gia thì chả vấn đề gì,...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 2 –...

0
Môi trường của tổ chức Tri kỉ tri bỉ, bách chiến bất đãi (Biết mình biết người, trăm trận không nguy) Tôn Tử 1. Tại sao phải...