Thursday, October 28, 2021
Home Tags Trade off

Tag: Trade off

Đánh đổi

3
Trên đời, cái gì cũng chứa đựng sự đánh đổi. Một cô nàng xinh đẹp mà kém người theo, thì chắc là hoặc cô nàng...