Wednesday, October 27, 2021
Home Tags Trọng Thủy

Tag: Trọng Thủy

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

1
5. Vai trò của nhà quản trị (nhà quản trị có những nhiệm vụ gì). Sau khi đã anh dũng vượt qua một đoạn nói...