Friday, May 20, 2022
Home Tags Tư hữu hóa

Tag: Tư hữu hóa

Cũng may là cấm đa thê… (phần 1)

0
Từ khi con người bắt đầu xuất hiện, thì họ theo chế độ quần hôn (tức là xyz loạn xạ theo dạng nhiều -...