Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Tuyển dụng

Tag: Tuyển dụng

3 câu hỏi tuyển dụng

2
Những tay ứng viên tuyển dụng, nhất là ở các công ty lớn, thường thuộc nằm lòng cách trả lời các câu hỏi quy...

Tốt và dễ ưa

0
Có những sự thật phũ phàng mà nhiều người không biết trong quá trình tuyển dụng. Thậm chí, những người đã biết vẫn mắc...

Sai lầm của một headhunter

0
Một trong những sai lầm lớn nhất của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp non trẻ, là hay nhầm lẫn giữa lợi thế...