Saturday, August 20, 2022
Home Tags Văn hóa doanh nghiệp

Tag: Văn hóa doanh nghiệp

Lõi văn hóa

5
Hôm nay, khi ngồi nghe thuyết trình, tác giả đã được nghe một trưởng dự án tự hào kể rằng mình đã xây dựng...

Tổ chức thay đổi quá chậm – tại sao?

1
Trong một cuộc tranh luận về sự thay đổi của tổ chức, Hal Gregersen đã có một bài viết ngắn về những rào chắn...

Linh hồn tổ chức

3
Mỗi con người đều có một linh hồn. Nói một cách dễ hiểu, đó là tập hợp những tính cách của mỗi con người...