Saturday, August 20, 2022
Home Tags Xung đột

Tag: Xung đột

Tôi không đồng ý!

0
Bạn sẽ ứng xử thế nào khi một người dưới quyền bạn nói với bạn câu ấy?... Chỉ bốn chữ. Nhưng rất rất mạnh mẽ… “Tôi...

Về việc trả đũa khách hàng

0
Bạn gặp một khách hàng cà chớn, đòi hỏi đủ thứ một cách cực kì vô lí? Nhiều lúc tưởng như gã chỉ muốn...