23 C
Vietnam
Saturday, December 16, 2017

Sơ lược về Ecoblader

Ecoblader được thành lập ngày 27/7/2011. Qua thời gian hoạt động, website và fanpage Ecoblader hiện có hơn 750 bài viết.

Hiện nay Ecoblader đã xuất bản gần 20 đầu sách, với nhiều đầu sách kí hợp đồng với các NXB lớn trong nước và quốc tế, như NXB Kinh tế TPHCM, NXB HarperCollins, NXB Penguin RandomHouse…

Đối tác

HarperCollins
Palgrave Macmillan
HBR Press
Perseus Books
LGR literary
W. W. Norton
Inkwell Management
Penguin RandomHouse
NXB Thanh Niên
NXB Thời Đại
NXB Kinh tế TPHCM

Liên hệ

  1. Liên hệ chung: contact[at]ecoblader.com
  2. Địa điểm mua sách: CLICK HERE
  3. Catalog sách đã xuất bản: CLICK HERE

Ecoblader là gì?

Ecoblader thực ra chỉ là “economics” + “blade” + “-er”

Nhưng khi lên báo hoặc khoe với bạn bè, chúng tôi thường giải thích thế này cho oai:

Ecoblader là…

Extraordinary

Consultant

Organization of

Blogging,

Leading,

Analyzing and

Distributing

Excellent

Research