24 C
Vietnam
Saturday, October 21, 2017

Sơ lược về Ecoblader

Ecoblader được thành lập ngày 27/7/2011, ban đầu là một blog nhỏ viết về kinh tế. Qua thời gian hoạt động, website và fanpage Ecoblader hiện có hơn 750 bài viết về các chủ đề marketing, kinh tế, quản trị, khởi nghiệp, phát triển cá nhân… trong đó, có hơn 350 bài do chính thành viên Ecoblader viết.

Liên hệ

  1. Liên hệ chung: contact[at]ecoblader.com
  2. Địa điểm mua sách: CLICK HERE
  3. Catalog sách đã xuất bản: CLICK HERE

Đối tác

HarperCollins
Palgrave Macmillan
HBR Press
Perseus Books
LGR literary
W. W. Norton
Inkwell Management
NXB Kinh tế TPHCM
NXB Thanh Niên
NXB Thời Đại

Ecoblader là gì?

Ecoblader thực ra chỉ là “economics” + “blade” + “-er”

Nhưng khi lên báo hoặc khoe với bạn bè, chúng tôi thường giải thích thế này cho oai:

Ecoblader là…

Extraordinary

Consultant

Organization of

Blogging,

Leading,

Analyzing and

Distributing

Excellent

Research