Đấu giá vị trí CSGT: Giải pháp chống mãi lộ tối ưu? (phần 2)

0
1911

Như đã bàn đến ở phần 1, một trong những giải pháp chống mãi lộ là bán đấu giá hàng tháng các vị trí làm CSGT cho người đã qua các khóa đào tạo cần thiết. Sau khi một người thắng đấu giá, tất cả tiền phạt anh này thu được sẽ thuộc quyền sở hữu của anh ta luôn. Ta cũng đã xét một tình huống giả định đấu giá CSGT. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi ta bắt đầu cho đấu giá?

Ở phần trước, ta đã giả định như sau:

Cho rằng hầu hết mọi người đều biết mức tối đa mà CSGT có thể phạt được hàng tháng là 10 triệu đồng và công sức là 100 HP, tức là 2.5 triệu. Vậy vị trí CSGT có thể cho người thắng cuộc cao nhất là 7.5 triệu nếu cố gắng hết mức. Giả sử lúc này tiền lương thực (sau khi đã trừ công sức) của một nhân viên văn phòng là 5.5 triệu. Nếu bạn là một người đang định đấu giá cho vị trí CSGT, bạn sẽ trả giá như thế nào? (Ghi chú: Đấu giá truyền thống, ai bỏ giá cao nhất sẽ trả tiền và nhận được vị trí này)

ecoblader - CSGT1 (1)

Sau khi đã trừ đi công sức bỏ ra (tiền công sức), giá trị lớn nhất mà chức vụ CSGT mang lại được cho người đấu giá sẽ là 7.5 triệu. Nếu không tham gia đấu giá, một người có thể có 5.5 triệu từ việc làm nhân viên văn phòng. Như vậy, nếu đấu giá thắng, người đấu giá có thể có một khoản lợi nhuận 2 triệu đồng từ chức vụ này.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Ban đầu, sẽ có một bộ phận đặt giá thấp (ví dụ như 0.5 triệu). Do ai cũng biết vị trí CSGT sẽ mang về 2 triệu đồng tiền tăng thêm cho người thắng cuộc, tất cả mọi người tham gia đấu giá sẽ nâng giá dần lên mức gần 2 triệu đồng. Kết quả cuối cùng, giá thắng cuộc sẽ xấp xỉ gần bằng 2 triệu (chỉ xê dịch vài chục ngàn, ở đây ta làm tròn thành 2 triệu). Cuối cùng, người thắng cuộc sẽ được:

10 triệu tiền phạt – 2.5 triệu tiền công – 2 triệu tiền đấu giá = 5.5 triệu

Nhưng thứ quan trọng ở đây không phải là tiền lương người thắng cuộc, mà là số tiền kho bạc thu được. Xét lại trường hợp trả lương cứng cao đã nói ở phần 1. CSGT lúc đó chọn phương án không cố gắng để tối đa hóa lợi nhuận. Khi đó, kho bạc thu được:

1.6 triệu tiền phạt – 6 triệu chi lương CSGT = -4.4 triệu

Trong trường hợp đấu giá, kho bạc thu được 2 triệu đồng tiền đấu giá.

Như vậy, phương án đấu giá vị trí CSGT vừa giúp công tác kiểm tra người vi phạm được gắt gao hơn, đồng thời kho bạc cũng thu được một số tiền lớn hơn. Mặt khác, đa số tiền lương trả cho CSGT sẽ từ người vi phạm chứ không phải là cả xã hội nói chung. Ta có thể xem lại bảng so sánh hai phương án dưới đây:

ecoblader - so sánh

Như vậy, ta có thể thấy, phương pháp đấu giá vị trí CSGT là phương pháp tốt hơn hẳn trả lương trực tiếp. Tuy nhiên, buồn thay, hiện nay phương pháp trả lương trực tiếp vẫn còn được áp dụng khá rộng rãi, và có vẻ như không ai có ý định chuyển đổi sang các phương pháp tiến bộ hơn cả…

Previous articleĐấu giá vị trí CSGT: Giải pháp chống mãi lộ tối ưu? (phần 1)
Next article[EcoAnswer] Trò chơi 2/3 Average
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.