Quản trị kinh doanh quốc tế – những vấn đề căn bản (Lời mở đầu)

0
3370

Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, hầu hết công ty luôn đối diện với những thay đổi của môi trường cạnh tranh, khiến cho họ đối diện với những cơ hội hoặc thách thức ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong thị trường đang có. Đôi lúc, những cơ hội và thách thức này buộc công ty phải, hoặc chủ động, hoặc bị động, tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế. Và đó là lúc hoạt động quản trị kinh doanh quốc tế cần được nhà quản trị lưu tâm đến.

Trong chuỗi bài viết về quản trị kinh doanh quốc tế này, tác giả hi vọng đem đến cho quý độc giả những hiểu biết cơ bản và tổng quan về hoạt động quản trị kinh doanh quốc tế dưới góc nhìn của một nhà quản trị doanh nghiệp. Các phân tích sẽ dựa trên nền tảng về lý thuyết cạnh tranh (với những khái niệm quan trọng như năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh), do đó, để hiểu rõ được vấn đề trình bày trong bài viết, độc giả nên xem trước chuỗi bài viết về Lý thuyết cạnh tranh đang được chúng tôi hoàn thiện.

Hi vọng rằng, sau khi xem chuỗi bài viết về quản trị kinh doanh quốc tế, độc giả sẽ nắm bắt được các vấn đề cốt lõi sau:

  • Các nguyên nhân khiến doanh nghiệp phải tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế.
  • Chiến lược kinh doanh quốc tế và những vấn đề liên quan (về mặt hình thức).
  • Các phương pháp thâm nhập thị trường ngoại quốc cơ bản.

Chúng tôi rất mong có được những đóng góp quý báu của quý độc giả để hoàn thiện chuỗi bài viết này. Những phản hồi tranh luận về các bài viết xin gửi về haonhien@ecoblader.com.

*Chuỗi bài viết này phần lớn dựa trên quan điểm của Charles W. L. Hill trong tác phẩm International Business – Competing in the global market.

**Kinh doanh quốc tế được định nghĩa là hoạt động kinh tế có liên quan đến hai hoặc nhiều quốc gia, được thực hiện bởi tư nhân hoặc chính phủ.

Mục lục

Previous articleTài trợ cho người mua dâm? Mèo lại hoàn mèo.
Next articleQuản trị kinh doanh quốc tế (Phần 1: Tại sao phải tham gia kinh doanh quốc tế?)
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.