Khách hàng của tôi

0
1965

Khi bạn nói: “khách hàng của tôi”, hay “độc giả của tôi”, bạn đang viết tắt, và cũng đang viết nhầm.

Khách hàng không phải là của bạn.

Khách hàng là của khách hàng.

Độc giả của bạn sẽ chẳng bao giờ truyền bá tư tưởng nào đó chỉ bởi vì bạn bảo họ làm.

Khách hàng của bạn sẽ chẳng bao giờ mua bản nâng cấp nào đó của bạn chỉ vì bạn mới làm ra một cái.

Trong ngắn hạn, ờ dĩ nhiên, quán tính sẽ thúc đẩy chúng tôi mua hàng. Nhưng trong dài hạn (mà cái gì quan trọng cũng đều là dài hạn cả) thì những người như chúng tôi sẽ chỉ quan tâm đến thứ chúng tôi luôn quan tâm: bản thân mình. Nếu bạn đóng vai trò nào đó trong đời tôi, hiện tại và tương lai, thì OK, ta sẽ đồng hành. Nhưng nếu không thì, bạn sẽ chẳng sở hữu một khách hàng hay khán giả nào đâu.

Đôi khi, nếu bạn đủ may mắn, thì bạn sẽ thuê được một vài người.

Lời bình: Đôi khi, nếu bạn đủ may mắn, bạn sẽ thuê được vài khách hàng, vài khán giả. Nhưng cái giá phải trả không phải nhỏ: bằng cách này hay cách khác, lúc đó, để duy trì được một nhóm gọi là khách hàng, bạn phải trả bằng mức lợi nhuận thấp (thậm chí có thể là âm), bằng sự phục vụ quá mức hay nhiều hình thức nô dịch khác. Và theo cách đó chẳng vui tí nào (dù chỉ những kẻ đủ may mắn mới có được).

Hãy cố gắng làm bạn đồng hành, đừng tôn khách hàng lên làm ông chủ.

SOURCESeth Godin
Previous articleKiểm soát nguồn lực sản xuất: Apple vs. Compaq
Next articleThương hiệu Apple hứa hẹn những gì?
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.