Thương hiệu Apple hứa hẹn những gì?

0
1853

Ai quan tâm chứ? [Và thậm chí bài này cũng chả nói gì nhiều về Apple nữa.]

Tôi đã nói điều này nhiều lần, nhưng tôi vẫn thấy muốn nói lại lần nữa.

Một thương hiệu không phải là lời hứa của tổ chức. Mà là kì vọng của mọi người.

Và 2 ngày trước, Apple đã không thể đáp ứng được kì vọng đó.

Bạn có thể nói: “Nhưng… ‘hứa hẹn’ chỉ là một từ, một cái định nghĩa thôi mà.”

Không đâu.

Từ đó đại diện cho một mô hình thị trường quá đơn giản và cổ hủ. Nó đã đặt ra những điều kiện về cảm xúc và hành vi của chúng ta [dù giả định đó hoàn toàn ngây ngô].

Và làm theo tư tưởng đó, bạn sẽ tiêu tùng sớm.

Nghe này: cái nào thay đổi trước?

Nhu cầu và kì vọng về thương hiệu của bạn trên thị trường của khách hàng…

… hay là…

… khả năng một tổ chức thay đổi để thực hiện được những lời hứa hẹn của mình, để trở thành công ty hấp dẫn nhất trong mắt khách hàng trên thị trường?

Một thương hiệu chính là sự kì vọng không ngừng biến đổi về giá trị đến từ khách hàng.

Một kì vọng về những giá trị mà bạn có thể mang lại cho khách hàng dưới con mắt chủ quan của họ.

Thương hiệu không thể là mấy cái lời hứa hẹn, tuyên bố chậm thay đổi được nội bộ tổ chức của bạn sản sinh ra.

Khi mà bạn đã thấu hiểu vấn đề chính là lúc bạn đã thích ứng được với cái thế giới đổi thay của khách hàng mình, để có thể mơ tưởng đến khả năng thay đổi, tạo ra giá trị và luôn giữ được sự hấp dẫn trong mắt khách hàng mình…

Lời bình: Thực ra, thương hiệu vẫn là lời hứa đấy thôi, nhưng lời hứa đó không thể là những thứ được công ty bạn tưởng tượng ra. Lời hứa phải bắt nguồn từ kì vọng khách hàng, và đó chẳng khác nào một câu chuyện nho nhỏ về thương hiệu của bạn mà khách hàng tự kể để huyễn hoặc chính bản thân họ. Giọng nói đầu tiên khách hàng nghe và tin tưởng là giọng nói bên trong họ. Đừng để tiếng nói chủ quan của chính bạn lấn át khách hàng, vì đó chính là cách tự bóp cổ mình nhanh nhất.

SOURCETom Asacker
Previous articleKhách hàng của tôi
Next articleCái gương
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.