Ba người thợ xây

1
17938

Chuyện ba người thợ cùng xây 1 bức tường…

Có một người đến hỏi: “Các anh đang làm gì vậy?”

Người thứ nhất lạnh lùng đáp: “Không thấy sao còn hỏi, chúng tôi đang xây tường.”

– Người thứ hai ngước lên mỉm cười trả lời: “Tôi đang xây một tòa nhà.”

– Người thứ ba vừa làm vừa ngâm nga bài hát gì đó, nụ cười của anh rất tươi: “Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới.”

Mười năm sau,…

Người thứ nhất vẫn là người thợ xây tường,

Người thứ hai trở thành một nhà thiết kế, thiết kế ra những ngôi nhà…

Còn người thứ ba? Anh ta đã bị tường đè chết 10 năm trước.

Bài học ở đây là làm cái gì thì nên tập trung làm cái đó cho xong đi đã, đừng có sa đà vào mấy cái tầm nhìn hay sứ mạng trong sách vở. Beautiful but unrealistic vision and mission statement may kill you all.

Previous articleDeal lương
Next articleTàm tạm
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.