Quy luật 2̶0̶/̶8̶0̶ 80/20

4
42762

Mọi người hầu như ai cũng biết quy luật 80/20.

Và cũng nhiều người ứng dụng triệt để. Họ cố gắng dùng 20% công sức của mình để đạt được 80% giá trị, và tự hào vì sự hiệu quả của mình.

Nhưng họ quên một điều.

Đúng là 20% công sức đầu tiên tạo nên 80% giá trị, nhưng là 80% giá trị phổ thông.

Chính 20% giá trị còn lại mới tạo nên 80% khác biệt. Và cũng chính 20% khác biệt sau cùng đó mới là thứ tạo nên thành công.

Bạn có thể bỏ 20% công sức là đủ chơi thuần thục guitar 80%.

Nhưng chính 20% độ khó cuối cùng mới tạo nên một tay guitar thượng hạng.

Bạn có thể bỏ 20% công sức, thậm chí ít hơn, để tạo nên một trang mạng xã hội bằng 80% Facebook.

Nhưng chính 20% còn lại khiến Facebook là Facebook.

Bạn có thể bỏ chỉ 20% công sức để tập tành và giống người thành đạt 80%.

Nhưng chính 20% cuối cùng mới thực sự khiến bạn trở nên thành đạt.

Trong nhiều trò chơi quan trọng nhất cuộc đời không có chỗ cho sự nửa vời. Hãy nhớ rằng 20% xao nhãng đủ để làm nên 80% thất bại.

Hãy nghĩ lại đi, tại sao con số 80 lại nằm trước? Đó là vì bản chất của nó nhấn mạnh rằng 80% gian khổ mới là thứ tạo nên 20% quý giá cuối cùng.

Previous articleMuốn tăng năng suất làm việc? Hãy thực hiện 6 điều này mỗi ngày (Điều 6)
Next articleƯớc mơ của đại bàng
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

4 COMMENTS

  1. Great quá bạn!
    Kết câu “Trong nhiều trò chơi quan trọng nhất cuộc đời không có chỗ cho sự nửa vời.”

Comments are closed.