Think out of the box

0
2919

Chuyện kể rằng, công ty giày nọ cử nhân viên đi nghiên cứu thị trường ở Châu Phi. Một anh thiểu não quay về, kết luận ở đấy chả ai đi giày, không thể bán được. Một anh khác, vô cùng hào hứng, kết luận đấy là một thị trường vô cùng tiềm năng vì chưa ai biết đi giày.

Trên đây là một câu chuyện thuộc dạng kinh điển. Thật ra, đấy là một câu chuyện về thái độ hơn là câu chuyện kinh doanh. Người kể chuyện có lẽ vì chỉ muốn nhấn mạnh vào thái độ (tích cực và tiêu cực) mà đã lược bỏ một đoạn dài. Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó, có lẽ hai anh nhân viên đều đáng bị đuổi việc như nhau. Sau khi bày tỏ thái độ, hiển nhiên cái ban giám đốc mong chờ phải là một bản kế hoạch chi tiết, trong đó nêu rõ lợi nhuận tiềm năng và chi phí dự kiến. Bản kế hoạch ấy sẽ phải hoặc là chỉ rõ chi phí để thay đổi thói quen của khách hàng mục tiêu (từ quen mang dép sang mang giày), hoặc là chỉ ra khoảng thời gian cần thiết để xã hội phát triển đến level mà nhu cầu mang giày trở nên phổ biến. Nói cách khác là thị trường liệu đã đủ chín để nhảy vào hay không. Làm rõ được điểm này, lúc ấy bạn mới có thể tự tin đưa ra nhận định ban đầu.

Bây giờ, nhìn lại vấn đề, bạn có nhận ra tất cả những điều trên? Mọi người, kể cả tôi, hay kể câu chuyện trên ra như một minh chứng cho “think out of the box.” Thử hỏi bạn bè ai ĐÚNG và ai SAI (trong hai anh nhân viên trên), hầu như moi người trả lời ngay lập tức: “Oh, anh nhân viên lạc quan đúng, suy nghĩ không theo lối mòn.” Nhưng nếu bạn chỉ hào hứng kết luận như trên mà không mảy may nghĩ đến những thứ thật sự đằng sau lời nhận xét thì chính bạn lại đang suy nghĩ theo lối mòn.

Một nguyên nhân cho nhận định vội vã của chúng ta là vì hầu như ai cũng đã đọc câu chuyện trên thông qua Internet. Câu chuyện kèm với nhận định mớm sẵn. Nguyên nhân khác nữa là vì cách kể chuyện tự nó đã tạo nên định kiến, chúng ta đều muốn ủng hộ cách suy nghĩ lạc quan đúng không? Cho nên, lời khuyên của tôi là hãy đọc một cách tỉnh táo, đọc và suy ngẫm kiểm chứng lại vì không phải mọi thứ người khác viết đều đúng. Và hãy thận trọng, lối mòn trong suy nghĩ không gì khác hơn là cách quen thuộc nhất mà ta hay dùng để nhìn nhận vấn đề. Thế nên, tốt nhất là dành thêm (ít nhất là) vài giây suy nghĩ trước khi đưa ra một nhận định bất kỳ nào.

Previous articleI Am Rich – iOS app giá 999 USD
Next articleBạn Của Ngày Mai