Phần này không thi

0
4065

Phần này có cho ra trong bài thi không cô?

Ở trường chắc ai cũng đã từng hỏi câu này. Câu trả lời có thể là có, có thể là không. Dù là gì thì học trò cũng nghe theo, và chỉ tập trung luyện những phần trong tủ.

Thôi đi.

Khi lên Sài Gòn trọ học, không ai bảo tôi là sẽ có phần thi chống trộm xe cả. Tôi rớt môn này hai lần.

Khi đi làm việc nhóm, không ai bảo tôi là sẽ có phần thi nhẫn nhịn cả. Tôi rớt môn này không ít lần và giờ vẫn còn phải đang đóng tiền trả nợ.

Khi ra trường, không ai bảo tôi là có cả phần thi kinh nghiệm làm việc cả. Tôi vẫn còn đang học lại môn này.

Và cũng không ai bảo tôi là dù đề có ra phần kinh nghiệm, nhưng phần đó không tính điểm.

Mấy bài thi thực sự trong đời không có giới hạn chương nào, chương nào. Người ra đề sẽ ra bất kì thứ gì họ thấy thích. Và dù muốn hay không, ta vẫn phải cố mà theo cho được. Bởi vì càng học nhiều, càng có ích cho bản thân ta mà thôi.

Dẹp cái giới hạn đề thi đi. Biết càng nhiều càng tốt. Giới hạn đó chỉ là cái tối thiểu. Hãy học trong sách. Học hết sách. Học cả ngoài sách nữa.

Có ích gì khi giới hạn hiểu biết bản thân đâu?

Previous articleTrận bóng máu
Next articleThảm họa marketing: Cakeron, phát minh mới của General Mills
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.