“Tôi đã cố gắng hết sức”

0
6826

Thực ra thì “tôi đã cố gắng hết sức” không có nghĩa là “tôi đã làm tất cả mọi thứ tôi có thể làm.”

Khi ta tuyên bố với mọi người rằng mình đã cố gắng hết sức, thì thực ra là ta chỉ đang nói “Tôi đã cố gắng hết sức làm những việc mà tôi thấy thoải mái” mà thôi.

Và có lẽ tất cả các bạn ai ai cũng đã biết, thì những công việc vĩ đại thực sự luôn làm chúng ta không thoải mái chút nào.

SOURCESeth Godin
Previous articleMuốn người khác thay đổi, phải làm sao?
Next articleCâu khó tính sau
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.