Tốt hơn

1
10359

Câu trả lời cho câu hỏi: “Anh chỉ có thể làm đến thế thôi à, không tốt hơn được nữa à?”…

… luôn là “Không phải.”

Luôn có cách làm tốt hơn thế.

Thay vì hỏi như vậy, hãy thử hỏi: “Anh cần nguồn lực gì để làm tốt hơn?”

Khi chi phí nguồn lực (thời gian, con người, tiền bạc, sự tự do, quyền quyết định…) thấp hơn lợi ích, thì OK, làm ngay và luôn.

Quan trọng hơn, nếu chính bạn không thể làm tốt hơn, thì bỏ đi, đừng cố chấp, hãy đi tìm người nào có khả năng đó về làm cùng.

Lời bình: Mọi kết quả luôn phải gắn liền với nguồn lực, mọi lợi ích tăng thêm đều đi liền với chi phí tăng thêm. Không thể nào tạo ra 100 kí bún nếu chỉ có 10 kí gạo. Khi yêu cầu ai đó làm tốt hơn, nhiều hơn, trước hết hãy tự đặt câu hỏi, chính bạn muốn bỏ ra những gì để có được cái thêm đó.

Vô số vị sếp hay hỏi theo kiểu thứ nhất. Đó là kiểu người không nên làm việc cùng. Họ muốn có thêm, nhưng chẳng muốn bỏ ra bất cứ điều gì. Và nếu họ không bỏ ra bất cứ điều gì, thì người phải chịu chi phí cho sự tốt hơn đó không ai khác chính là bạn.

Và vô số nhân viên cũng không trả lời được câu hỏi thứ hai. Đó là kiểu nhân viên không biết mình đang làm gì. Đừng tuyển.

SOURCESeth Godin
Previous articleSự cân bằng
Next articleChúng ta không thuộc về nhau: Phải thống nhất những gì trước khi khởi nghiệp?
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

1 COMMENT

  1. Đây có phải kinh nghiệm 4 năm thất nghiệp chuyên nghiệp của bạn không 😂. Ủng hộ bạn, các bài viết đều rất chất lượng.

Comments are closed.