Thursday, May 26, 2022

Hiệu ứng chim mồi, tập 1

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 5
 • Số trang: 130
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

Khoa học điều trí khiển tâm

 • Tác giả: Walter Dill Scott
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 3
 • Số trang: 134
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

Bóng ma danh vọng

 • Tác giả: Harry Reichenbach & David Freedman
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 2
 • Số trang: 264
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 120.000

Lối tắt khôn ngoan

 • Tác giả: Shane Snow
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 280
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 135.000

Hiệu ứng chim mồi, tập 2

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 2
 • Số trang: 150
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 80.000

Đời quảng cáo

 • Tác giả: Claude C. Hopkins
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 3
 • Số trang: 224
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 99.000

Chu du vào tâm trí khách hàng

 • Tác giả: Harry Dexter Kitson
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 2
 • Số trang: 168
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 85.000

Phòng thủ thương hiệu

 • Tác giả: Tim Calkins
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 322
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 150.000

Kiếm sĩ bắt ruồi

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 4
 • Số trang: 128
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

Salesology

 • Tác giả: James I. Holcomb
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 3
 • Số trang: 190
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 90.000

Nguyên lý Peter

 • Tác giả: Laurence J. Peter & Raymond Hull
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 216
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 110.000

Sự trỗi dậy của siêu lừa Ponzi

 • Tác giả: Charles Ponzi
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 272
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 130.000

Hắn và thằng bạn

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2016
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 151
 • NXB: Thanh niên
 • Giá: 80.000

Cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla

 • Tác giả: Nikola Tesla
 • Năm xuất bản: 2016
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 127
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

Điểm mù

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 150
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 80.000

Phòng thí nghiệm của nhà quảng cáo

 • Tác giả: Claude C. Hopkins
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 4
 • Số trang: 180
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 90.000

Sách đã ngưng xuất bản

Tiền chùa

 • Tác giả: Louis Brandeis
 • Năm xuất bản: 2016
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 240
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 90.000

Thất nghiệp không phải là thất bại

 • Tác giả: Hạo Nhiên
 • Năm xuất bản: 2015
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 161
 • NXB: Thời đại
 • Giá: 77.000