Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Alex Ferguson

Tag: Alex Ferguson

Phút cuối

2
Harvard Business Review có đăng một bài phỏng vấn Alex Ferguson. Ông nói rằng ông đã huấn luyện học trò của mình cho nhiều tình...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Lời mở đầu)

4
Tôi biết anh chị em đã nỗ lực rất nhiều khi cầm một cuốn sách liên quan đến chuyện học hành lên mà đọc...