Thursday, May 26, 2022
Home Tags Buridan

Tag: Buridan

Con lừa của Buridan

2
Các nhà triết học và kinh tế học thường nhắc về con lừa của Buridan. Câu chuyện thế này: Có một con lừa, vừa đói...