Tuesday, August 16, 2022
Home Tags Chiến lược

Tag: Chiến lược

Chiến lược tích lũy giá trị

3
Dưới góc nhìn của một người thiên về định giá, thì mỗi tài sản của công ty đều là một chủ thể chứa đựng...

Chiến lược cạnh tranh

2
Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về thuật ngữ “chiến lược.” Ở phần này, chúng ta sẽ tập trung vào...

Tác hại của mô hình 5 Forces

1
Tiến sĩ Philippe Silberzahn, một giảng viên đầu tư và đổi mới ở Trường Kinh doanh Emlyon, đã đưa ra những ý kiến phản...

Mô hình CDPV

0
Tiếp theo phần trước, ở phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình CDPV để phân tích mối quan hệ giữa lợi thế...