Thursday, May 26, 2022
Home Tags Giá trị

Tag: Giá trị

Chiến lược tích lũy giá trị

3
Dưới góc nhìn của một người thiên về định giá, thì mỗi tài sản của công ty đều là một chủ thể chứa đựng...

Marketing – những điều nên biết

4
Thực chất marketing là gì và nền tảng để có một chiến lược marketing hiệu quả thì cần phải làm như thế nào? Hãy...

Thổi giá trị vào sản phẩm cơ bản

7
Có một người mở một quán ăn cao đến 4 tầng. Quán rất sạch sẽ, phục vụ rất chuyên nghiệp và quan trọng hơn hết...

Mô hình CDPV

0
Tiếp theo phần trước, ở phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình CDPV để phân tích mối quan hệ giữa lợi thế...

Lợi thế cạnh tranh và phương thức chuyển giao giá trị

2
Như ta đã tìm hiểu, lợi thế cạnh tranh có thể có được nhờ chi phí thấp hoặc khác biệt hóa. Ở phần này,...