Wednesday, August 17, 2022
Home Tags Honda

Tag: Honda

Chiến lược kinh doanh thứ 5

14
Mỗi một mảng hay có những học thuật, tuyệt chiêu, chiến lược dành cho riêng nó, ví dụ như Marketing thì có 4P, 7P,...