Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Johns Hopkins

Tag: Johns Hopkins

Lách luật, bỏ thi và đạt điểm tối đa

8
Một nhóm sinh viên đã thành công trong việc đoàn kết lại để… phá luật bằng cách đồng lòng bỏ thi. Và cuối cùng...