Wednesday, May 25, 2022
Home Tags Kinh tế Chính trị

Tag: Kinh tế Chính trị

Marx có thật đúng?

5
Trong quyển Das Kapital (Tư Bản), Marx cho rằng hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị, trong...