Wednesday, May 25, 2022
Home Tags Kodak

Tag: Kodak

Tổ chức thay đổi quá chậm – tại sao?

1
Trong một cuộc tranh luận về sự thay đổi của tổ chức, Hal Gregersen đã có một bài viết ngắn về những rào chắn...