Tuesday, August 16, 2022
Home Tags Michael Porter

Tag: Michael Porter

Tác hại của mô hình 5 Forces

1
Tiến sĩ Philippe Silberzahn, một giảng viên đầu tư và đổi mới ở Trường Kinh doanh Emlyon, đã đưa ra những ý kiến phản...

Lợi thế cạnh tranh (Phần 2: Khác biệt hóa)

0
Như đã bàn ở phần trước, lợi thế cạnh tranh có thể có được nhờ chi phí thấp. Ở phần này, chúng ta sẽ...

Lí thuyết cạnh tranh (Lời nói đầu)

2
Lí thuyết về cạnh tranh là một trong những lí thuyết cực kì quan trọng, được phát triển bởi Michael Porter. Tuy nhiên, hầu...

Lợi thế cạnh tranh (Phần 1: Chi phí thấp)

0
Nếu có được lợi thế cạnh tranh, trong bất kì việc gì, bạn sẽ luôn đảm bảo được khả năng tồn tại và chiếm...