Tuesday, August 16, 2022
Home Tags Tim Cook

Tag: Tim Cook

Kiểm soát nguồn lực sản xuất: Apple vs. Compaq

4
Nhắc đến Apple, người ta nghĩ ngay đến Steve Jobs như một nhà lãnh đạo gàn dở nhưng có tài năng lớn và luôn...