Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Tổ chức

Tag: Tổ chức

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

1
Nhập môn quản trị học dành cho kẻ chán học 1. Haiz… Chuẩn bị học cái gì đây? Để học bất kì cái gì thì phải...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 2 –...

0
Môi trường của tổ chức Tri kỉ tri bỉ, bách chiến bất đãi (Biết mình biết người, trăm trận không nguy) Tôn Tử 1. Tại sao phải...