Wednesday, May 25, 2022
Home Tags Tranh luận

Tag: Tranh luận

Văn hóa tranh luận trên internet – có cần học???

0
Internet đã mở ra một cánh cổng kết nối thế giới, đưa những con người ở khắp mọi nơi lại gần nhau hơn và...

Tôi không đồng ý!

0
Bạn sẽ ứng xử thế nào khi một người dưới quyền bạn nói với bạn câu ấy?... Chỉ bốn chữ. Nhưng rất rất mạnh mẽ… “Tôi...