Tuesday, August 16, 2022
Home Tags Triệu Tử Long

Tag: Triệu Tử Long

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

0
6. Kĩ năng quản trị (nhà quản trị cần có những khả năng nào). Chúng ta có thể đùng một phát thành nhà quản trị,...